Ana sayfa Bilgi CUPRAC yöntemi (metodu) nedir?

CUPRAC yöntemi (metodu) nedir?

0
CUPRAC

Bakır(II) – neokuprain [Cu(II)-Nc] reaktifi kullanılarak polifenollerin, vitamin C ve E’nin antioksidan kapasitesini belirlemek için oluşturulmuştur. Bakır(II) iyonları polifenolleri indirgeyebildiği için bu metoda “Bakır(II) İndirgeyici Antioksidan Kapasitesi (CUPRAC)” adı verilmiştir. Bu metot antioksidan çözeltisinin üzerine (direkt olarak ya da asitle hidrolizinden sonra) Bakır(II) klorid çözeltisi, neokuproin alkolik çözeltisi ve pH 7 de amonyum asetat sulu tamponu eklenmesi ve 30 dk sonra 450 nm dalga boyunda ölçülmesini içermektedir. Geliştirilmiş CUPRAC metodunun kromojenik okside olabilen reaktifi bis(neokuprain) bakır(II) klorid [Cu(II)-Nc], serbest protonların oldukça konsantre amonyum asetat tampon çözeltisiyle tamponlanabildiği durumlarda polifenollerle [Ar(OH)n tepkime verirler. Bakır(II) – neokuprain [Cu(II)-Nc] reaktifinin antioksidanla reaksiyonu altta görülmektedir.

Bakır(II) – neokuprain [Cu(II)-Nc] reaktifinin antioksidanla reaksiyonu

Bu reaksiyonda polifenolik antioksidan(AOX) reaktif Ar-OH grupları, genelde onlara denk kinonlara (Ar=O) okside edilirler ve Cu(II)-Nc 450 nm’de maksimum ışık absorpsiyonu gösteren oldukça renkli Cu(Nc)2 + şelatına indirgenirler. Bu reaksiyonda, n fenolik –OH gruplarına sahip her flavanoid (aglikon formda), teorik olarak 2n-e donörü olarak davranmaktadır.

CUPRAC metodu, gelişmiş aletlere gerek olmadan, standart kolorimetreler (renk ölçerler) kullanılarak, sıradan laboratuvarlarda çeşitli şekillerde ve kolayca uygulanabilmektedir. CUPRAC reaktifi, kromojenik radikal reaktiflerinden (ABTS ve DPPH) çok daha stabil ve daha kolay ulaşılabilirdir. Renkli Cu(I)-Nc kelatı oluşturan redoks reaksiyonu, belirli ölçüde, pH, nem, gün ışığı, hava gibi birçok parametreye oldukça dayanıklıdır. Diğer metotların zayıf polinominal eğrilerine benzemeyerek, CUPRAC metodunda, konsantrasyon eğrilerine karşılık gelen analitik cevaplar, mükemmel doğrusallıkta olmaktadır.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here