Ana sayfa Yazarlar … tarafından pesajlar admin

admin

20 PAYLAŞIMLAR 0 YORUMLAR

Kocaeli ve İzmit’in merak edilen tarihçesi

Kocaeli yöresi, Astakos‘dan Nikomedya’ya, Roma’dan Bizans’a, Selçuklu’dan Osmanlı’ya ve Cumhuriyet dönemine kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yapar ve bu nedenle oldukça değerli mirasları...

Ağır kombine immün yetmezlik nedir?

AKİY, çeşitli genetik mutasyonların neden olduğu, T ve B lenfosit gelişimi ve fonksiyonlarında ciddi bozuklukla karakterize bir hastalıktır. Tüm AKİY hastalarında T hücre üretimi...

T, B ve NK hücreleri nedir? Görevleri nelerdir?

T, B ve NK hücrelerinin görevleri nelerdir? İnsanda lenfoid hücreler doğumdan önce karaciğer ve kemik iliğinde, doğumdan sonra primer lenfoid organlarda (T hücreleri timusta, B...

Sarıçam odununun özellikleri nelerdir?

Yetişme ortamlarına göre 20-40 metre boylarında, narin gövdeli, sivri tepeli ve ince dallı, ya da dolgun ve düzgün gövdeli, yayvan tepeli ve kalın dallı bir...

Gaz türbinli motorlar nelerdir?

Gaz türbinli motor çeşitleri nelerdir? Yakıt kaynakları her geçen gün artan enerji tüketimi ile birlikte azalmaktadır. Yakıt miktarının zamanla tükenme riski, kullanılan enerji kaynaklarının verimli...

Odds oranı nedir?

Odds oranı ne demektir? Olgu kontrol araştırmalarına dayalı olarak oluşturulan 2*2 tablosunda hesaplanan risk istatistiğine “odss oranı” (odds ratio) denir. İncelenen bir olayın gerçekleşme olasılığının...

İsviçre peyniri modeli nedir?

İsviçre peyniri modeli ne demektir? 1990’ların sonlarına doğru, teknolojik gelişmelerin kazaların önlenmesi üzerindeki etkisi azalmış ve normal seviyelere ulaşmıştır. Bu zamana kadar kazalarda örgütsel etkileri...

Domino teorisi nedir?

Domino teorisi ne demektir? Heinrich (1931) çalışmasında endüstriyel kazaları domino kuramıyla ilk kez incelemiştir. Bu çalışmayla birlikte ilk kez, kazalarda tek bir nedene odaklanmak yerine...

Kappa testi nedir?

Havacılıkta kappa testi ne demektir? Kappa sayısı satır (row) = sütun (column) olan simetrik çapraz tablolardan hesaplanan bir orandır. Kappa sayısı bir durumu ya da...

Gastronomi ve aşçılık bölümü olan devlet ile vakıf üniversiteleri

Gastronomi nedir? Teknoloji ile birlikte endüstrideki gelişmeler, eğitimdeki değişimleri ve beraberinde beslenme alışkanlıklarının değişimi gibi sonuçları ortaya koymuştur. İnsanoğlunun en temel gereksinimi ve en büyük...