Ana sayfa Sağlık ABTS – TEAC yöntemi (metodu) nedir?

ABTS – TEAC yöntemi (metodu) nedir?

0
ABTS

ABTS, tipik bir peroksidatif reaksiyonda, hidrojen peroksit varlığında, oksitlendiğinde karakteristik absorpsiyon spektrumuna sahip ürün üreten, bir peroksidaz substratıdır.

ABTS yüksek kimyasal stabilitesi, yüksek suda çözünürlüğü ve UV-VIS absorpsiyon spektrumu nedeniyle kullanılmaktadır.

Spektrofotometrik metotlardan birinin temelini oluşturan ABTS [2,2’-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sülfonik asit)] radikal katyonu; içecekler, sulu karışımlar ve saf maddelerin çözeltilerinin toplam antioksidan kapasitesinin ölçümü için sıklıkla uygulanmaktadır. ABTS molekülünün kimyasal yapısı alttaki şekilde görülmektedir.

ABTS molekülünün kimyasal yapısıOrjinal ABTS metodu; antioksidanların varlığında veya yokluğunda, radikal katyon üretmek için ABTS eşliğinde, hidrojen peroksit ile metmyoglobinin aktivasyonuna dayalı bir metottur. Bu yöntemin uygulanması sırasında, hızlı tepki veren bazı antioksidanların, aynı zamanda ferril myoglobin radikalini indirgeyebileceği öne sürülerek, olumsuz bir özellik olarak değerlendirilmiştir.

Metot için daha uygun bir format, radikalin, varolduğu düşünülen antioksidanlarla reaksiyonu için sabit öncelikli bir formda, doğrudan üretildiği soldurma (dekolorizasyon) tekniğidir. ABTS’nin üretimi için geliştirilen teknik, ABTS ve potasyum persülfat arasındaki reaksiyon sonucu doğrudan üretilen mavi yeşil ABTS kromoforunun oluşumunu içermektedir. Bu metotta 645 nm, 734 nm ve 815 nm’lerde maksimum absorplama gerçekleşmektedir. ABTS radikal katyon oluşumunun reaksiyon denklemi alttaki şekilde verilmiştir.

ABTS radikal katyon oluşumunun reaksiyon denklemiÖnceden oluşturulmuş radikal katyona antioksidan ilavesi, antioksidanın aktivitesine, konsantrasyonuna ve reaksiyon süresine bağlı olarak ABTS’yi bir dereceye kadar ve zaman ölçeğinde azaltır. Böylece ABTS radikal katyonunun yüzde inhibisyonu olarak renk giderme derecesi, konsantrasyonun ve zamanın bir fonksiyonu olarak belirlenir ve aynı koşullar altında bir standart olarak troloksun reaktivitesine göre hesaplanır.

ABTS metodunun bir diğer adı da, troloks eşdeğerliği antioksidan kapasite yöntemi (TEAC) dir. ABTS metodunda 415 ve 645 nm gibi dalga boyları da kullanılmasına rağmen, bitki pigmentlerinde daha az girişimin olduğu 734 nm dalga boyu sıklıkla kullanılmaktadır.

Troloks [(±)-6-hidroksi-2, 5, 7, 8-tetrametilkroman-2-karboksilik asit], kroman yapısı α-tokoferole benzeyen E vitamininin hidrofilik analoğudur. Troloks, sıvı çözeltilerde oksidatif reaksiyonlara karşı koruma sağlamaktadır. İnsan lenfoblast WTK-1 hücrelerinde, singlet oksijenin neden olduğu DNA hasarını önlediği yapılan çalışmalarda kanıtlanmıştır. Troloks molekülünün yapısı üstteki şekilde görülmektedir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here