Ana sayfa Eğitim Kappa testi nedir?

Kappa testi nedir?

0

Havacılıkta kappa testi ne demektir?

Kappa sayısı satır (row) = sütun (column) olan simetrik çapraz tablolardan hesaplanan bir orandır. Kappa sayısı bir durumu ya da olguyu aynı anda değerlendiren iki gözlemci kişi arasındaki değerlendirmelerin uyumunu belirler (interrater reliability coefficient). Kappa sayısı 0 ile +1 arasında değişim gösterir. 0 değeri uyumsuzluğu +1 değeri ise pozitif tam uyumu belirtir.

Kappa katsayısı nasıl hesaplanır?

Kappa katsayısı (κ);
– 0 ≤ κ ≤ 0.20 ise uyumluluk yoktur
– 0.20 ≤ κ ≤ 0.40 ise zayıf düzeyde uyumluluk vardır.
– 0.40 ≤ κ ≤ 0.60 ise orta düzeyde (yeterli) uyumluluk vardır.
– 0.60 ≤ κ ≤ 0.80 ise çok iyi (yüksek) düzeyde uyumluluk vardır.
– 0.80 ≤ κ ≤ 1.00 ise mükemmel düzeyde uyumluluk vardır.

Kappa testinde kappa değerinin, değişkenin sınıf sayısından etkilendiğini vurgulamış ve sınıf sayısı ne kadar küçük olursa (en iyi durum 2 sınıf olması) hesaplanan kappa değerinin de o kadar büyük olacağını belirtilmiştir. Ancak düşük gözlenen frekanslar kappa değerini bozabilmektedir. Örneğin yüzdesel olarak %95 uyum olan iki değişken kappa testinde uyumsuz çıkabilmektedir. Bu sebeple iki kodlayıcı tarafından kodlanan değişkenler arasındaki uyum hem kappa testi sonuçları hem de yüzdelik olarak verilmiştir;

Kappa testi ve basit yüzdelik ölçüm sonuçları

Üstteki incelendiğinde kappa katsayısının neredeyse tüm sınıflarda iyi veya mükemmel düzeyde olduğu görülmektedir. Sadece örgütsel iklim sınıfında yüzdelik uyum %93.2 olmasına rağmen kappa katsayısı 0.269 bulunmuştur. Bunun sebebi kazalarda tespit edilen sebep faktörlerinden örgütsel iklim sınıfının frekansının oldukça düşük (1) olmasıdır. İki kodlayıcı arasındaki uyum sonuçları değerlendirilecek olursa; literatüre oranla oldukça yüksek uyum oranları elde edilmiştir.

Li, Harris ve Yu (2008) yaptıkları çalışmada kodlayıcılar arası güven analizinde %63 ile %95 arasında buldukları kodlayıcılar arası güven uyumu oranlarının kabul edilebilir güvenilirlikte olduğunu vurgulamışlardır. Shappell ve Wiegmann (2003) yaptıkları çalışmada kodlayıcılar arası genel uyumu %85 bulmuş ve bu oranı mükemmel seviye olarak yorumlamışlardır. Li ve Harris (2006) yaptıkları çalışmada kodlayıcılar arası güven oranlarını %72 ile %96 arasında bulmuş ve bu oranı kodlayıcılar arası kabul edilebilir bir uyum olarak nitelendirmişlerdir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here