Ana sayfa Bilgi Jeotermal enerji nedir?

Jeotermal enerji nedir?

0
Jeotermal Enerji

Jeotermal enerji doğal yolla enerji elde etmek için bilinen etkin ve güçlü bir seçenek olarak kabul edilmektedir. Yerkabuğunun ince olduğu yerlerden yeryüzüne çıkan sıcak su, gayzerler ve yerkabuğunun altında kalan ısıl kayaçlar jeotermal enerjinin temel kaynakları olarak bilinmektedir. Basit bir sondaj düzeneğiyle konut ısıtma amacıyla yerkabuğunun derinliklerindeki jeotermal enerjinin yeryüzüne çıkarılabilmesi de, elektrik enerjisi üretebilmek için büyük ölçekli gelişmiş santraller kurulması da mümkündür.

Jeotermal enerjinin tarihteki ilk kullanımlarının yaklaşık 2000 yıl öncesine dayandığı bilinmektedir. Dünyanın pek çok bölgesinde banyo, ısınma, çamaşır yıkama gibi pratik hedeflere yönelik kullanıldığı tespit edilmiştir. Modern kullanım alanları ise kaplıcalar, konutların ısıtılması ve en önemlisi yüksek sıcaklığa sahip jeotermal kaynaklardan elektrik üretilmesi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Jeotermal enerji kaynakları hidrotermaller, geçirgen sistemler ve derin bölgesel akiferler olarak üçe ayrılmaktadır. Şu an için elektrik üretiminde ticari olarak kullanılabilen tür ise hidrotermallerdir. 2015 verilerine göre dünya genelinde kurulu jeotermal kapasitesi 13.2 GW’dır. Şekil 1.10.’da yıllara göre jeotermal enerji sektörü kümülatif kurulu kapasite gelişimi verilmiştir. 2015 yılında 2014’e oranla % 4 büyüme gösteren sektöre 132 MW’lık yeni yatırım yapıldığı görülmektedir. 2015’deki yeni yatırımların yarısının 10 yeni santral inşaası ile Türkiye’den geldiği gözlenmektedir. Kurulu kapasite açısından ilk beşte yer alan ülkeler ise Amerika (3,6 GW), Filipinler (1,9 GW), Endonezya (1,4 GW), Meksika (1,1 GW) ve Yeni Zelanda (1.0 GW) olarak sıralanmaktadır. Son yatırımlarla 2015 sonunda toplam 24 ülkenin jeotermal enerjiden elektrik üretiminde yararlandığı gözlenmektedir. Isıtma ve kaplıca gibi uygulamalar da dikkate alındığında bu sayının 71’e ulaştığı tahmin edilmektedir.

Yerkabuğunun altında çok yüksek bir jeotermal enerji birikimi olduğu tahmin edilmekle birlikte, değeri hakkında sayısal bir değerlendirmede bulunulmamaktadır. Daha çok önümüzdeki en az 50 yıl içerisinde bir kaynak kısıtı ile karşılaşılmayacağı ifade edilmektedir. 2015 verilerine göre jeotermal enerjinin dünya elektrik üretimindeki payı 75 TWh ile % 1’in altındadır. Çeşitli çalışmalar bu üretimin 10 ila 100 katı arasında bir kullanılmamış potansiyelden bahsetmektedirler.

Jeotermal enerjinin önemli bir özelliği kesikli bir yapıya sahip olmamasıdır. Bu nedenle hem çevreci hem de rüzgar ve güneş gibi değişken yenilenebilir enerji türlerinin enerji sisteminde oluşturduğu oynaklıklara karşı istikrar sağlayıcı bir unsur olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca mevsimsel ve iklimsel değişikliklerden etkilenmiyor olması da enerji arzında jeotermal enerji kaynaklarının güvenilirliğini artıran önemli bir kazanç olarak lanse edilmektedir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here