Ana sayfa Bilgi Güneş enerjisi nedir? Kısaca kullanım alanları nelerdir?

Güneş enerjisi nedir? Kısaca kullanım alanları nelerdir?

0
güneş enerjisi

Güneş enerjisi, güneşin çekirdeğinde gözlenen füzyon süreciyle ortaya çıkmaktadır ve güneş ışınları ile dünyaya ulaşmaktadır. Güneş ışınlarındaki enerjinin tarihin erken dönemlerinden beri su ısıtma, ısınma, gıda maddelerinin kurutulması gibi amaçlarla kullanıldığı bilinmektedir. Modern kullanımları ise düşük, orta ve yüksek sıcaklık uygulamaları olarak üçe ayrılmaktadır. Düşük sıcaklık uygulamaları binaların ısıtılması, su ısıtma, seracılık faaliyetleri ve tarım ürünlerinin kurutulmasıdır. Orta sıcaklık uygulamaları iklimlendirme ve su pompalama faaliyetleridir. Güneş enerjisinin en önemli uygulama alanı olan elektrik üretimi ise yüksek sıcaklık gerektiren bir uygulama olarak sınıflandırılmaktadır.

Yüksek sıcaklık gerektiren güneşten elektrik üretiminde ışın toplayıcı panellere ihtiyaç duyulmaktadır. Dolayısıyla güneş santralleri, bir başka deyişle güneş çiftlikleri, geniş bir alan üzerine kurulabilmektedir. Bu durum verimli tarım arazilerinin güneş çiftliklerine tahsis edilmesi halinde eleştirilere sebebiyet vermektedir. Bunun dışında büyük güneş çiftliklerinin büyük hidroelektrik santralleri benzeri istenmeyen iklimsel etkiler gösterip göstermediği de tartışılmaktadır.

Güneş enerjisinden elektrik üretiminde faydalanılan temelde iki çeşit teknoloji bulunduğu görülmektedir: solar fotovoltaik teknolojisi (PV) ve yoğunlaştırılmış güneş termal teknolojisi (CSP). PV teknolojisinin, yoğunlaştırılmış güneş enerjisine karşı iki avantajından bahsedilmektedir. Bunlardan ilki ölçek ekonomisi sağlayabilecek şekilde panel üretimi yapılabilmesidir. Diğer avantaj, PV teknolojisinde gökyüzü tam olarak açık olmadığında bile enerji üretiminin mümkün olmasıdır.

Sayılan avantajlar sebebiyle sektördeki kurulu kapasitenin büyük bölümünün PV teknolojisine yapılan yatırımlardan oluştuğu görülmektedir. 2015 itibariyle PV kurulu kapasitesi 227 GW’a, CSP kurulu kapasitesi ise 4,8 GW’a ulaşmıştır. Bu verilere göre sektör 2015’te PV teknolojisi açısından % 28’in üstünde, CSP açısından % 12’ye yakın büyüme göstermiştir. Şekil 1.11.’de yıllara göre PV güneş enerjisi sektörü kurulu kapasite verileri sunulmuştur. PV kurulu kapasite açısından ilk beşte yer alan ülkeler Çin, Almanya, Japonya, Amerika ve İtalya’dır. CSP kurulu kapasite açısından ilk beşte yer alan ülkeler ise İspanya, Amerika, Hindistan, Fas ve Güney Amerika olarak sıralanmaktadır.

Yıllara göre küresel güneş enerjisi sektörü gelişimi, kurulu kapasite MW

2015 itibariyle dünya genelinde elektrik üretimi amacıyla sadece 35 ülkede kullanıldığı gözlenmektedir. 2015 de bir önceki yıla göre güneş enerjisi tüketimi en fazla artan bölge % 122 ile Güney ve Orta Amerika ile % 58.9 ile Asya Pasifik bölgeleridir. Yıllık güneş enerjisi tüketimi sadece 0,7 mtoe olan Güney ve Orta Amerika’da gözlenen yüksek genişleme yeni yatırım yapan ülkeler kaynaklıdır. Bununla beraber Avrupa kıtası ayrı tutulursa, daha önceden güneş enerjisine önemli yatırımları olan hemen her ülkede de tüketimin ciddi oranlarda arttığı görülmektedir. Örneğin 2015’de Amerika’da % 41.8, Japonya’da % 58.6, Çin’de % 69.7 oranında tüketim artışı gözlenmiştir. Bölgelere göre güneş enerjisi tüketimi verileri alttaki şekilde verilmiştir.

Coğrafi bölgelere göre güneş enerjisi tüketimi, milyon ton petrol eşdeğeri

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here