Ana sayfa Bilgi Haber nedir? (maddeler halinde)

Haber nedir? (maddeler halinde)

0
haber

Haber kavramı için araştırmacılar farklı ama birbiri ile ilişkili birçok tanımlar yapmıştır. Üzerine görüş birliğine varılamamış olan haber kavramı için ‘bir köpeğin insanı ısırması haber değil ancak bir insanın bir köpeği ısırması haberdir’ şeklinde evrensel bir anlayış vardır. Yani nadir rastlanan ve ilgi çekici olaylar haberdir. Birbirini destekleyen, tamamlayan nitelikteki bazı haber tanımlarına yer vermekte yarar bulunmaktadır:

Maddeler halinde haber nedir?
– Haber, toplumu ilgilendiren ve etkileyen olayların anlaşılır bir dilde yazılmasıdır.
– Haber, insanların ve toplumların vizyonlarının gelişmesinde, yanlış ve doğruları ayırt ederek doğruları seçmesinde, sağduyu geliştirmesinde ve toplumların birbirleriyle olan ilişkilerini olumlu yönde etkileyen en önemli öğelerden biridir.
– Haber, bugün öğrendiğimiz, dün bilmediğiniz her şeydir. Toplumu her konuda ilgilendiren bir olayın, fikrin veya gelişmelerin zamanında, doğru, tarafsız ve objektif bir şekilde yansıtılmasıdır.
– Haber, gerçek üzerine inşa edilmiş ayrıcalıklı bir söylemdir.
– Okuyucu, izleyici veya dinleyici için önem arz eden, yakın bir zaman dilimi içerisinde meydana gelmiş olan olaya dair bilgilerdir.
– Haber, liberal yaklaşıma göre gerçeği olduğu gibi yansıtan ve gerçekliği sunan bir olgu olarak değerlendirilirken eleştirel yaklaşıma göre ise gerçeği kurgulayan ve yeniden üreten olgu olarak tanımlanmaktadır.
– Haber, yeni gelişen ve insanlar için anlam barındıran, yayınlandığı zaman hedef kitlenin ilgisini çeken olay ya da bilgilerdir.
– İnsanların ilgisini çeken bir olayın, durumun, düşüncenin ya da eğilimin yalın ve hızlı bir şekilde yayınlanır bir metin haline dönüştürülmesidir.
– Haber, gerçekle ilişkili veya gerçeğin kendisi olduğu varsayılan, insanlar üzerinde etkili olan medya içeriğidir.
– Hakkında konuşulacak, ilgi çekebilecek, daha önce bilinmeyen ancak bugün bulabileceğimiz her şeydir.
– Dünya üzerindeki herhangi bir yerde meydana gelmiş olaylar, kişiler veya şeyler hakkındaki en yeni ve ilgi çekici bilgilerdir.
– Haber, gerçeği barından ayrıcalıklı bir söylemdir.
– Toplumun ilgi ve bilgisini geliştirip, gerçekliği kurgusal olarak yayımlayacak olan medya organizasyonunun yapısına, teknolojisine ve ideolojisine göre gerçekliğin yeniden düzenlenmesidir.
– Günümüz kitle iletişim araçlarını kullananlar için önem atfeden, yakın bir zaman diliminde meydana gelen olayla ilgili bilgidir.

Bu tanımlardan yola çıkarak haber kavramını hayatın akışı içerisinde meydana gelen bazı olayların belirli kriterler çerçevesinde değerlendirilip yayınlanacak olan medya organının ideolojisi etrafında yazılı bir metin haline getirilmesidir.

Odak noktası insan olan haberin amacı insanları bilgilendirmek ve toplumun duyarlılığı olan olayları topluma aktarmaktır. Haberin amacına ulaşabilmesi için kitleleri etkilemesi gerekmektedir.

Haberlerin amacı insanlara keyif vermek, en azından belirli bir sınıra kadar kendi sorunlarını kafalarından atmalarını sağlamaktır. Bunun yanı sıra toplumun gelişiminin günlük muhasebesini de ortaya koymaktır.

Kitlelerin doğru bilgilere ve gerçeklere dayanan, dünyanın değişimine bağlı olarak değişim gösteren ve güçlenen bir dünya görüşüne sahip olabilmelerini sağlamaktır.

Haberin amacı, olayların kitlelere aktarılmasıdır. O nedenle haber ‘olay’dır. Olay ise çeşitli olguların belirli bir zaman ve yer içinde meydana gelmesi sürecidir. Olay ayrıca ortaya çıkan durumdur. ‘Olay’ geniş anlamda düşünmek gerekir çünkü; olay bir söylem de olabilir.

Yukarıda verilen tanımlardan yola çıkarak haber, herhangi bir toplumda gün içerisinde meydana gelen olayların bazı kriterler çerçevesinde değerlendirilerek, belirli bir görüş etrafında şekillendirilip topluma aktarılmasıdır. Toplumda meydana gelen olayların haber olarak vücut bulmasında ve insanların akıllarında bazı soruların cevaplarının yanıtsız kalmalarının önüne geçebilmek için haber öğelerine ayrılmış ve buna 5N1K kuralı denmiştir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here