Ana sayfa Eğitim Odds oranı nedir?

Odds oranı nedir?

0

Odds oranı ne demektir?

Olgu kontrol araştırmalarına dayalı olarak oluşturulan 2*2 tablosunda hesaplanan risk istatistiğine “odss oranı” (odds ratio) denir. İncelenen bir olayın gerçekleşme olasılığının kendi dışında kalan diğer olayların gerçekleşme olasılığına oranına “odds değeri” denir. İncelenen iki farklı olayın odds değerlerinin birbirine oranına ise “odds oranı” denir. Olasılık oranı (odds), bir olayın meydana gelme olasılığının meydana gelmeme olasılığına oranı olduğuna göre; Y değişkeninin X değişkeninin etkisi ile kaç kat daha fazla ya da % kaç oranında fazla gözlenme olasılığına sahip olduğunu belirtir. Odds oranı var-yok (1-0) şeklinde kodlanmış ikili değişkenler için ilişkiyi yorumlamaya imkân vermektedir. Odds oranının 1’e eşit olması değişkenler arası ilişki olmadığı anlamına gelmektedir. Örnek bir odds oranı hesaplaması alttaki tabloda verilmiştir.

Odds oranı hesaplama tablosu

Bahar nezlesi
Egzama Var Yok
Var 141 420
Yok 928 13325

Yukarıdaki tabloda 11 yaşındaki çocuklarda egzema ve bahar nezlesi arasındaki ilişki gösterilmiştir. Tabloya göre odds oranı şu şekilde hesaplanmaktadır;

(141/928)/(420/13525) = 4.89. Tablodaki satırlar ve sütunların yer değiştirmesi sonucu değiştirmeyecektir. Odds oranına göre bahar nezlesi olan çocukların olmayan çocuklara göre egzama olma olasılığı 4.89 kat fazladır yorumu yapılabilmektedir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here