İçeriğe geç

Sarımsak hangi faydaları ile bilinir? – Sarımsağın faydaları

Kategori: Her telden...

Sarımsak (Allium sativum) yüzyıllardır, birçok kültürde halk arasında bir lezzet verici olarak ya da bazı hastalıklarında korunma ya da bunların tedavisine destek olması amacıyla kullanılmaktadır. Günümüzde, sarımsağın sağlığı iyileştirici etkileri bilim dünyasında da dikkat çekmektedir.

Sarımsağın içeriğindeki sülthidril (sülfür ve hidrojen) bileşenler toksik ağır metallerin güçlü savaşçılarıdır. Bu bileşenler aynı zamanda, serbest radikaller ve oksidasyona karşı da etkin bir koruma sağlamaktadır. Sarımsağın hidrojen peroksit gibi peroksitlerin detoksifikasyonunda rol oynadığı ve yağların okside olmasının ve doku ve arterlerde depolanmasının önlenmesinde yardımcı olduğu, aynı zamanda A ve C vitamini ve selenyum gibi antioksidan besin ögeleri içerdiği belirtilmiştir (114). Ban ve arkadaşları, yaptıkları çalışmada sarımsak desteğini deney hayvanları üzerinde incelemişlerdir. 3 hafta süren araştırmanın sonucunda sarımsak desteğinin lipid birikimini inhibe ederek, obezite ve ilişkili semptomları iyileştirebileceği öne sürülmüştür.

Kumar ve arkadaşlarının yaptıkları plasebo kontrollü klinik çalışmada 60 tip 2 diyabet hastasında sarımsak desteği incelenmiştir. 12 hafta süren çalışmada sarımsak kullanan grubun, plasebo grubuna göre, lipid düzeyleri daha düşük bulunmuştur. Ayrıca C-reaktif proteini ve serum adenosin deaminaz düzeylerinin daha düşük olması, sarımsağın anti-glisemik etkisine işaret etmektedir.

Kaynaklar
Ban, J.O., Lee, D.H., Kim, E.J., Kang, J.W., Kim, M.S., Cho, M.C. ve diğerleri. (2012) Antiobesity effects of a sulfur compound thiacremonone mediated via down-regulation of serum triglyceride and glucose levels and lipid accumulation in the liver of db/db mice. Phytother Res, 26 (9), 1265-1271.

Li, L., Sun, T., Tian, J., Yang, K., Yi, K.,Zhang, P. (2013) Garlic in clinical practice: an evidence-based overview. Crit Rev Food Sci Nutr, 53 (7), 670-681.

Kumar, R., Chhatwal, S., Arora, S., Sharma, S., Singh, J., Singh, N. ve diğerleri. (2013) Antihyperglycemic, antihyperlipidemic, anti-inflammatory and adenosine deaminase- lowering effects of garlic in patients with type 2 diabetes mellitus with obesity. Diabetes Metab Syndr Obes, 6, 49-56.

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir