İçeriğe geç

Çitosan nedir? – Chitosan ile zayıflamak mümkün müdür?

Kategori: Zayıflama

Çitosan kabuklu hayvanlardan üretilen bir polisakkarittir. Gastrointestinal
sistemde diyet yağını bağlayarak emilimi engellediği ve böylece vücut ağırlığını ve
serum lipidlerin azaltabildiği düşünülen bir besin desteğidir. Ancak çitosanın
bağladığı yağ miktarı klinik açıdan anlamsızdır.

zayıflama

Trivedi ve arkadaşları 2016 yılında yayınlanan çalışmalarında çitosan
desteğinin güvenirliğini ve vücut ağırlığı üzerindeki etkinliğini incelemişlerdir (83).
Randomize, tek körlü, plasebo kontrollü çalışmalarına 96 hafif şişman ve obez birey katılmıştır. Bunlar tedavi (n=64) ve plasebo grubu (n=32) olmak üzere iki gruba ayrılmışlardır. Tedavi grubu 3 ay boyunca günlük 5 adet 500 mg çitosan kapsülü almıştır. Çalışma sonucunda, çitosan kullanan katılımcıların daha fazla ağırlık kaybettiği (-3.10 ± 1.95 kg, p<0.001) belirtilmiştir.

Yapılan başka bir çalışmada hafif şişman ve obez bireylerin üzerinde çitosan desteğinin vücut ağırlığı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Yirmi dört haftalık randomize, çift körlü, plasebo kontrollü çalışmada; 250 katılımcıya 3g çitosan/gün (n=125) veya plasebo (n=125) verilmiştir. Çalışma sonucunda, çitosan kullanan grup ile plasebo grubunun vücut ağırlıkları arasında anlamlı bir fark görülmemiştir.

Derlemeler incelendiğinde çitosanın vücut ağırlığını azaltmadaki etkinliği ile
ilgili net sonuca varılamamıştır. Bunun yanı sıra çoğunlukla konstipasyon, bulantı ve
gaz şikayeti gibi gastrointestinal yan etkileri olabildiği rapor edilmiştir. Ayrıca
çitosan kabuklulardan üretildiği için bunlara karşı alerjisi olana kişilerde, aynı
zamanda çitosan alerjisi saptanmıştır.

Kaynaklar
– Manore, M.M. (2012) Dietary supplements for improving body composition
and reducing body weight: where is the evidence? Int J Sport Nutr Exerc Metab, 22 (2), 139-154.
– Trivedi, V.R., Satia, M.C., Deschamps, A., Maquet, V., Shah, R.B.,
Zinzuwadia, P.H. ve diğerleri. (2016) Single-blind, placebo controlled randomised clinical study of chitosan for body weight reduction. Nutr J, 15 (1), 3.
– Periayah, M.H., Halim, A.S.,Saad, A.Z. (2016) Chitosan: A Promising Marine Polysaccharide for Biomedical Research. Pharmacogn Rev, 10 (19), 39-42.

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir