İçeriğe geç

Aloe Vera nedir ve ne işe yarar?

Kategori: Her telden...

Aloe vera, latince ismi Aloe barbadensis, anti-tümor, anti-inflamatuar, laksatif, antioksidant gibi etkileriyle bilinmektedir. Son yıllarda yapılan çalışmalar anti-obezite etkisinin de olduğunu iddia etmektedir.

Misawa ve arkadaşları yaptıkları çalışmada obez deney hayvanlarına 90 gün boyunca iki farklı dozlarda (20 mg/kg/gün ile 200 mg/kg/gün) Aloe vera vermişlerdir. Araştırmanın sonucunda daha yüksek dozda aloe vera kullanan farelerde vücut ağırlığında büyük değişiklik göstermemiş olsa da, viseral yağ miktarında anlamlı bir azalma saptanmıştır.

Yapılan başka bir çalışmada aloe veranın kullanımının metabolik bozukluklar üzerine etkileri incelenmiştir. Aloe vera kullanımı ile serum glikoz, total kolesterol ve trigliserid düzeylerinde azalma bulunmuştur. Ancak bu bitkinin kullanımında karın krampları ve ishal gibi yan etkiler bildirilmiştir.

Kaynaklar
Gamboa-Gomez, C.I., Rocha-Guzman, N.E., Gallegos-Infante, J.A., Moreno-Jimenez, M.R., Vazquez-Cabral, B.D.,Gonzalez-Laredo, R.F. (2015) Plants with potential use on obesity and its complications. Excli j, 14, 809-831.
Misawa, E., Tanaka, M., Nabeshima, K., Nomaguchi, K., Yamada, M., Toida, T. ve diğerleri. (2012) Administration of dried Aloe vera gel powder reduced body fat mass in diet-induced obesity (DIO) rats. J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo), 58 (3), 195-201.

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir